Strecha


 Hlavnou funkciou strechy je ochrana budovy proti nepriaznivýmstrecha poveternostným podmienkam, ďalej potom odvádzanie a zabránenie nahromadeniu vody. Strecha sa skladá z dvoch prvkov. Prvým z nich je nosná konštrukcia a tým druhým je strešná krytina. Strechy sa delia podľa ich tvaru, sklonu, funkcie a počtu plášťov. Menujme si tu najbežnejšie typy striech podľa sklonu. Najčastejšie používanou strechou v Slovenskej republike je strecha sedlová, pultová, stanová či valbová. Typov striech je však veľa.

Pri zaobstarávaní novej strechy je nutné zvážiť niekoľko aspektov a všetko prebrať s odborníkmi. V tomto článku načrtneme len pár zásadných faktorov, na ktoré je nutné brať ohľad. Pri robení strechy je nutné zvážiť, akú zvolíte strešnú krytinu. Výber závisí na maximálnom povolenom zaťažení konštrukcie strechy. Podľa možnosti zaťaženia máte na výber medzi pálenými a betónovými škridlami. V prípade, že bude nutné zvoliť krytiny s nižšou hmotnosťou, môžete vyberať medzi ľahkými strešnými krytinami. Aj tu je ponuka široká. Medzi ľahké krytiny patria napríklad vláknocementové krytiny, asfaltové alebo plechové. Spomenúť môžeme aj krytiny z plastu. Výber je teda nutný podriadiť typu strechy.

Je dôležité pripomenúť, že strecha nie je iba estetickým prvkom, ktorý zdobí danú budovu. Strecha slúži ako ochrana priestoru, ktorý je pod ňou. Chráni budovu pred nepriaznivým počasím ako je dážď, sneh, vietor aj slnečné lúče. Pokiaľ ide o budovu obytnú, je nutné, aby strecha bola zateplená. V prípade neobytných priestorov nie je zateplenie nutnou podmienkou. Strecha musí predovšetkým spĺňať funkčné a technické požiadavky. Zároveň však nesmie byť opomenuté aj estetické hľadisko.